ทะเบียนบันทึกข้อความภายใน

สมุดทะเบียนบันทึกข้อความภายในสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG

ทั้งหมด 76 ฉบับ   1 2 3 4 5 6


@# เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit
76 02567
75 สอ.75/2567 30/5/2567 นายมนตรี สิ่งห์สุวรรณ
74 สอ.74/2567 19/4/2567 นายนภัทร สุขสวัสดิ์
73 สอ.73/2567 10/4/2567 นายนภัทร สุขสวัสดิ์
72 สอ.72/2567 2/4/2567 นายมนตรี สิ่งห์สุวรรณ
71 สอ.71/2567 2/4/2567 นายมนตรี สิ่งห์สุวรรณ
70 สอ.70/2567 27/3/2567 นายวิศวะ คงแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ทราบ
69 สอ.69/2567 22/3/2567 นายนภัทร สุขสวัสดิ์
68 สอ.68/2567 22/3/2567 นายนภัทร สุขสวัสดิ์ ขออนุมัติโครงการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ และงบประมาณ อนุมัติ
67 สอ.67/2567 25/3/2567 นายวิศวะ คงแก้ว ขอเชิญประชุม ทราบ
66 สอ.66/2567 21/3/2567 นางสาววิมลิน สุขแก้ว ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ และเพจบุคประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อนุมัติ
65 สอ.65/2567 21/3/2567 นางสาววิมลิน สุขแก้ว ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ และเพจบุคประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อนุมัติ
64 สอ.64/2567 21/3/2567 นางสาววิมลิน สุขแก้ว ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ และเพจบุคประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อนุมัติ
63 สอ.63/2567 21/3/2567 นางสาววิมลิน สุขแก้ว ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ และเพจบุคประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อนุมัติ
62 สอ.62/2567 21/3/2567 นางสาววิมลิน สุขแก้ว ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ และเพจบุคประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อนุมัติ


ทั้งหมด 76 ฉบับ   1 2 3 4 5 6