สมุดทะเบียนหนังสือรับ พ.ศ. 2567

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Rsivea e-Office สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

SVG
SVG


ทั้งหมด 985 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 66 Next »

@รับ เลขที่ ลงวันที่ จาก เรื่อง การปฏิบัติ View Edit1 Edit2
985 ศธ 0646.4/300 12/7/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง การย้ายประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย
984 ด่วนที่สุด
ศธ 0643/573
11/7/2567 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร รายงานการฝึกซ้อมย่อย พิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566
983 ด่วนที่สุด
ศธ 0643/313
12/7/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขข้อมูลบัณฑิตการเข้ารับปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
982 ศธ 0644/343 12/7/2567 ถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานข้อมูลการฝึกซ้อมย่อย พิธีมอบปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
981 ศธ 0601/9198 12/7/2567 สอศ./สำนักอำนวยการ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน TU-RAC Dialogue 2024 เวทีเสาวนา " ตรวจการบ้าน 1 ปีรัฐบาลเศรษฐา "
980 ศธ 0627/ว 616 12/7/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2566
979 ด่วนที่สุด
ศธ 0629/ว 667
11/7/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
978 ศธ 0620.4/915 11/7/2567 วิทยาลัยเทคนิคสิชล ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
977 ศธ 0606/566 10/7/2567 สอศ./กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
976 ศธ 0646.10/458 11/7/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล การย้ายประจำปี ครั้งที่ 2/2567
975 ศธ 0646.8/327 11/7/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง การย้ายข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
974 ศธ 0646.8/324 11/7/2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567
973 กค 0318.21/ว 26 12/7/2567 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
972 ศธ 0632/583 11/7/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขข้อมูลบัณฑิต
971 ศธ 0645/298 0/7/2567 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง รายงานข้อมูลการฝึกซ้อมย่อย ระดับสถาบัน


ทั้งหมด 985 ฉบับ   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 66 Next »